LFK Flyhobbyklubb

 

VELKOMMEN TIL LFK FLYHOBBYKLUBB!

LFK Flyhobbyklubb har tilholdssted på Kjeller flyplass ved Lillestrøm og drifter en SAAB SAFIR 1957 modell.

 

Har du lyst på en tur i Safir ((trykk her))?

 

 

Har du lyst til å bli medlem i klubben? LFK Flyhobbyklubb er en undergruppe i Nedre Romerike Flyklubb som drifter Saab Safir LN-LFK som et andelslag. Safirgruppa vurderer å ta inn to nye medlemmer i 2016. Hver andel utgjør 5.000 kroner, årlig medlemskap 3.500 kroner og timeprisen er 1.380 kroner. Saab Safir er et robust militær treningsfly med harmoniske og balanserte rorkontroller, egnet til både akro og turflyging. nteresserte kan kontakte formann Jon Peder Engan eller nestformann/operativ leder Ivar Dyrdal.

 

Copyright © All Rights Reserved