LFK Flyhobbyklubb

 

Generell info

 

06.01.2015

Fra nyttår skal nå flytiden registrere i myWebLog. Ved å registrere flytiden i databasen vil fakturering og oversikt over gangtider bli forenklet. En sideeffekt er at LFK vil inngå i NRFs flytimestatistikk. Fakturering gjøres som før, Kjetil sender e-post med betalingsinformasjon.

 

01.04.2013

Ny membran og nyoverhalte Governor’en ble motert for noen dager siden. Motoren er bakkekjørt og sjekket for oljelekkasje. Den ble også sjekket for Static RPM. Dette var noe for høyt og må justeres før vi frigir flyet for operativ drift. Vi prøver å få dette gjordt i løpet av de første dagene.

20.02.2013

Husk å betale inn medlemskontingent for 2013.

 

05.02.2013

I forbindelse med en ny Service Bulletin som er sendt ut av Hartzell (propell produsenten), så skal membranen til Pitchkontrollen

inspiseres hver 10 flytime. Det er i den fobindelse viktig at alle sjekker i boka før hver flytur

slik at vi ikke flyr over det angitte inspeksjonsintervallet.

 

04.02.2013

En liten påmindelse om årsmøte førstkommende onsdag kl 1800. Velkommen

Copyright © All Rights Reserved